ตารางสอนเลือกสาขา : *Gymboree Program Schedule
Sukhumvit
Tel. 0-2018-7888
Moblie. 086-339-9795
Core Programs         School
Skill
Play
&
Learn
Tu 1200
Th 1300
We 1300
Th 1400
Sa 1300
Su 1000
Tu 1000
We 1400
Th 1100
Fr 1300
Sa 1000
Su 1300
Tu 1100
Tu 1400
We 1100
Fr 1000
Fr 1400
Sa 1100
Su 0900
Su 1500
Tu 1300
Th 1000
Fr 1100
Sa 0900
Su 1400
We1000
We1500
Th 1300
Su 1100
Tu 1600
We1600
Sa 1400 (2hrs.)
Su 1300 (2hrs.)
Music   Music I (6-16mos)
Tu 1400
We1300
Th 1000
Fr 1100
Fr 1400
Su 1400
Music II (16-26mos)
Tu 1000
We 1000
We 1400
Th 1100
Th 1400
Fr 1000
Sa 1000
Su 1100
Music III (26-5yrs)
Tu 1500
We 1100
Fr 1500
Sa 1100
Su 1000
Art       Art I
(18-30 mos.)
Tu 1100
We 0930
Th 1345
Fr 1100
Sa 1045
Su 1000
Art II
(30-42 mos.)
We 1430
Sa 0915
Sa 1300
Su 0900
Art III
(42-60 mos.)
Tu 1430
Sa 1600
Su 1100
*Class to confirm
PlayGym for Members available on Tue - Sun (12.00 - 12.45)

**Please call to confirm make up or absence " 1 Hour" before Schedule.
** Parents have to wear socks.

Like us on "GYMBOREE SUKHUMVIT"

Open 08.30 - 17.30
Update Oct 2016
In The Media  |   Member Benefits  |   Class Schedule  |   International  |   Job Opportunities