คำถาม - คำตอบมองหาจิมโบรีสาขาใกล้บ้าน

กรุณาตรวจสอบที่ตั้ง และแผนที่ของ Gymboree ทั้ง 11 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 4 สาขาต่างจังหวัด (สาขาเชียงใหม่ และ ราชพฤกษ์ เร็วๆ นี้) หากท่านสะดวกที่สาขาใด กรุณาโทรศัพท์ไปที่สาขานั้นๆ เพื่อสอบถามถึงตารางวันและเวลาของกิจกรรมที่ท่านสนใจ หรือสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม ค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือไม่สามรถติดต่อสาขานั้นๆได้ กรุณาติดต่อมาที่สำนักงานใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2018 7890 ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไร?

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถขอทดลองกิจกรรมได้สาขาใกล้บ้าน ท่านสามารถที่จะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้อยค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ เมื่อ ได้ทดลองกิจกรรมแล้ว ท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพ Gymboree Play & Music ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิในการลงเรียนในกิจกรรมต่างๆได้ โดยเลือกชำระเป็นกิจกรรมๆไป สนใจทดลองกิจกรรม

เหตุผลที่ผู้ปกครองเลือกกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กจิมโบรี

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าที่จิมโบรีเป็นผู้นำกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถลงกิจกรรมในหลายๆสาขาได้หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าแต่ละคนจะลงทะเบียนในสาขาในสาขาหนึ่ง แต่หากมีความจำเป็น ก็อาจลงเรียนในอีกสาขาได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องแจ้งแก่สาขาใหม่ว่ามีสมาชิกเดิมอยู่แล้วที่สาขาหนึ่ง

ในกรณีที่ขาดเรียน จะสามารถขอเรียนชดเชยได้อย่างไร ?

ในกรณีที่รู้ล่วงหน้า ให้โทรแจ้งสาขาก่อนที่จะขาดเรียน และหลังจากนั้น จะต้องติดต่อขอเรียนชดเชยภายในช่วงระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นๆ

ถ้าจะขอจัดงานวันเกิด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

Gymboree Play & Music แต่ละสาขามีรูปแบบการจัดการงานวันเกิดที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขอให้ติดต่อได้ที่สาขาโดยตรง ค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
In The Media  |   Member Benefits  |   Class Schedule  |   International  |   Job Opportunities