แฟรนไชส์Gymboree Play & Music ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อันดับหนึ่งของโลกด้วยการมีสาขากว่า 700 สาขาใน 52 ประเทศทั่วโลก โดยในเอเชีย Gymboree มีแฟรนไชส์อยู่ใน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไทย

ในประเทศไทย Gymboree เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 โดยบริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด โดยเปิดสาขาแรกที่สุขุมวิท และเริ่มขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์จนปัจจุบันมีสาขา 10 สาขาในกรุงเทพฯ

ตารางการบรรยาย ให้ข้ออมูลแฟรนไชส์ GYMBOREE


Date
Month
Year
Time
สนใจรับฟังข้อมูลแฟรนไชส์ สำรองที่นั่ง โทร 02-018-7890

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความสนใจแฟรนไชส์ของเรา


จิมโบรีเริ่มมานานเพียงใดแล้ว?

Gymboree Play & Music ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) โดยผู้ก่อตั้ง Joan Barnes เห็นว่าในยุคนั้น ไม่มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและเด็กเล็ก จึงได้เริ่มทดลองกิจกรรม Gymboree ขึ้น ในเวลาเพียงสองปี Gymboree ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นแฟรนไชส์ที่มีโปรแกรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเติบโตขึ้นจนเป็นแฟรนไชส์ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอันดับหนึ่ง

การเป็นแฟรนไชส์จะมีการฝึกอบรมอะไรบ้าง?

ในชั้นต้นของการเป็นแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ (แฟรนไชส์) จะได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้น (Initial Franchising Training) นอกจากนี้ จะมีการจัดอบรมเพิ่มเติมในทุกปี

ผู้รับสิทธิจะได้รับการช่วยอะไรบ้าง หลังจากการเป็นแฟรนไชส์?

บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำกัด ผู้รับสิทธิการดำเนินธุรกิจ Gymboree Play & Music ในประเทศไทย ได้จัดตั้งระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ โดยมีทีมงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่าย Program & Training, ฝ่ายการตลาด, ฝ่าย Product และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ทุกราย

เมื่อได้เป็นแฟรนไชส์แล้ว จะสามารคาดหวังผลตอบแทนได้อย่างไรบ้าง ?

ตามมารยาทและจรรยาบรรณแล้ว ผู้ให้สิทธิหรือ Franchisor จะต้องไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตแก่ผู้ที่มาขอรับสิทธิ เนื่องจากผลประกอบการนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของผู้รับสิทธิ ความเข้าใจในระบบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของแฟรนไชส์ สภาวะการแข่งขันในท้องที่ ฯลฯ ดังนั้น ผู้ให้สิทธิจะไม่สามารถทำนายผลตอบแทนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสิทธิควรที่จะทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อที่จะจัดทำแบบจำลองทางการเงินของโครงการของตน เพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบกับแผนธุรกิจ

ประมาณการลงทุนแต่ละสาขา ใช้เงินเท่าไหร่?

โดยค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นค่าสิทธิแรกเข้า ค่าอุปกรณ์ ค่าก่อสร้างตกแต่ง อย่างไรก็ตาม งบประมาณค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทเฟรนไชส์ที่สนใจ และพื้นที่ของสาขา โดยสามารถเริ่มต้นได้ที่ 7.07- 7.37 ล้านบาท ในกรณีที่มีพื้นที่มากก็จะมีค่าตกแต่งเพิ่มขึ้น

Gymboree จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่?

ไม่มี.

Gymboree มีเงื่อนไขในการตั้งสาขาอย่างไรบ้าง?

Gymboree สามารถตั้งอยู่ได้ทั้งในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ให้เช่าในอาคารที่อยู่อาศัย หรือในบ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตาม การกำหนดทำเลที่ตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ให้สิทธิ

จะสามารถตั้งร้านเสื้อผ้า Gymboree ได้หรือไม่?

ไม่ เพราะร้านเสื้อผ้า Gymboree เป็นหน่วยงานแยกจากหน่วยงาน Play & Music.

จะสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างไร?

ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Gymboree สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2762 7890 หรือติดต่อเราที่หน้า Contact Us
In The Media  |   Member Benefits  |   Class Schedule  |   International  |   Job Opportunities